Από τον Δήμο Μεγαρέων ανακοινώθηκε ότι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων  μπορούν να το ζητήσουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Σύλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος  όροφος.

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΣΔΕ-ΕΛΓΑ
  2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΓΑ στην οποία αναγράφεται το επάγγελμα (σε ισχύ) ή βεβαίωση ασφάλισης (σε ισχύ)
  3. Τελευταία φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικό
  4. Αστυνομική Ταυτότητα
  5. Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ή Ε9
  6. Άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών (κατά περίπτωση)
  7. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο (κατά περίπτωση)
  8. Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμ/σης –Άδεια Λειτουργίας (κατά περίπτωση)
  9. Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2296022318