Συνεχίζει τις προσπάθειές του ο Δήμος Μεγαρέων προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους του συνοικισμού Βλυχός και γενικότερα των τσιγγάνων οι οποίοι κατοικούν στα όριά του.
Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος ανέλαβε να υλοποιήσει τα εξής προγράμματα:

  • Συμβουλευτική και Κοινωνική Υποστήριξη των ΡΟΜΑ, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής
  • Ενέργειες Προκατάρτισης ΡΟΜΑ στην Ελληνική γλώσσα, επίσης χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής

Όπως αναφέρει στην εισήγησή της η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ελένη Ρήγα, το πρώτο πρόγραμμα θα συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των τσιγγάνων και στην άμβλυνση των εμποδίων εισόδου στην αγορά εργασίας. Σημαντικό βήμα για την προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία των ανθρώπων με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.
Για το δεύτερο πρόγραμμα η κ. Ρήγα υπογραμμίζει ότι ενισχύει τον αλφαβητισμό των ελλήνων Ρομά ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις καθημερινής ζωής με απώτερο στόχο την άρση αλλ΄λα και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το σύνολο της χρηματοδότησης και για τα δύο προγράμματα ανέρχεται σε 170 χιλιάδες ευρώ.