Για όσους επιθυμούν να προσφέρουν χρήματα προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και για την αποκατάσταση της πυρόπληκτης περιοχής της Κινέτας ο Δήμος Μεγαρέων έχει ανοίξει σχετικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα,  IBAN: 6401 1041 1000 00 411/004 932 – 81