Την τέταρτη σε σειρά παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στην ανάδοχο ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ έως και την 30η Ιουνίου 2017.

Η παράταση δόθηκε μετά από σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας και το σχετικό δικαίωμα το οποίο παρέχεται από τον Νόμο αφού πρέπει να αντιμετωπίσει απρόβλεπτα προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών πέραν των προβλέψεων της μελέτης.

Η σύμβαση για το εν λόγω έργο υπογράφτηκε την 1/07/2013 και σύμφωνα με την μελέτη έπρεπε να είχε τελειώσει την 1/07/2015.
Στην πορεία ο Δήμος έχει δώσει τρείς παρατάσεις και την εν λόγω.
1η παράταση 4 μήνες (έως 31/11/2015)
2η παράταση 8 μήνες (έως 31/7/2016)
3η παράταση 5 μήνες (έως 31/12/2016)
4η παράταση 6 μήνες (έως 30/06/2017)