Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

 1. Περί έγκρισης σύνταξης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
  καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 2018»
 2. Περί έγκρισης σύνταξης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
  συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων
  Δήμου Μεγαρέων»
 3. Περί έγκρισης σύνταξης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
  μηχανημάτων έργου- οχημάτων Η΄και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Μεγαρέων»
 4. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) Β’ τριμήνου 2019
 5. Έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Β’ τριμήνου
  2019
 6. Περί
  1. έγκρισης πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
   διαγωνισμού, αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των Μεγάρων»,
  2. την απόρριψη προσφορών των
   1. Β.Γαλαζούρα
   2. Ι. Οικονομόπουλου
   3. Ε. Μαρσέλλου
   4. Τζιβελάκα ΑΕ και
   5. AMBER ENERGY Μ.ΕΠΕ, και
  3. την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 7. Περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στάδιο αξιολόγησηςβαθμολόγησης οικονομικών προσφορών εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου» , και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
 8. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 1 του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Μικρασιατών Ν,
  Περάμου»
 9. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση
  Ανω Πευκενέας»
 10. Περί απ’ ευθείας ανάθεση τις επισκευές των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
 11. Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση των υπαλλήλων Βαλτά
  Αθηνάς, Μιχαλάκη Σοφίας & Μουρελάτου Αικατερίνης, ενώπιον της Ανακρίτριας του 7ου
  Τακτικού Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με τις πλημμύρες της 15-11-2017 στην
  δημοτική ενότητα Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων
 12. Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μεγαρέων