Για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου ο Δήμος Μεγαρέων διοργάνωσε συναυλία στο λιμάνι της Πάχης την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 με τη συμμετοχή του Γιώργου Τσίγκου και της πολυμελούς ορχήστρας του.
Την εκδήλωση είχε αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Ελένη Ρήγα και οι παρόντες αντί εισιτηρίου προσέφεραν είδη διαρκείας για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου.

Η συναυλία έδωσε ένα πανηγυρικό τόνο και η παρουσία του κοινού ενίσχυσε την κίνηση στα παραλιακά καταστήματα.
Βοήθεια στην συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των τροφίμων προσέφερε η εθελοντική ομάδα ΣΕΔ.