Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, ώρα 20:00, πρόκειται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαρέων με θέμα την κατάθεση προτάσεων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου καθώς  και του προσχεδίου του ετησίου προγράμματος δράσης.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία η Επιτροπή θα συνεδριάσει την επομένη, 16 Ιουλίου