Μετά από μακρά περίοδο υπομονής και ανοχής ο Δήμος Μεγαρέων προχωρά στην εφαρμογή του κανονισμού για τις συνδέσεις της αποχέτευσης με το δίκτυο ακαθάρτων λυμάτων.
“Καλύτερα αργά παρά ποτέ” ταιριάζει στην περίπτωση όπου από το 2011 μέχρι σήμερα ο Δήμος έκανε τα στραβά μάτια στην πληθώρα, υπολογίζεται το 40% των αποχετεύσεων, περιπτώσεων όπου για διάφορους λόγους οικίες και καταστήματα τα οποία ρίχνουν τα λύματά τους είτε σε βόθρους είτε στο δίτυο αποχέτευσης όμβριων είτε σε ρέματα.

Σήμερα ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει τους δημότες ότι θα διενεργηθούν έλεγχοι με σκοπό την ανεύρεση των παράνομων συνδέσεων με το δίκτυο ομβρίων και θα επιβληθούν επιβληθούν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΔΕΥΑΜ.

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του Δήμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο αλλά και τον Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜ η σύνδεση των οικιών και η διοχέτευση των οικιακών λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, ακόμη και για τις οικίες, που διαθέτουν βόθρο.

Για τη διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος θα διενεργηθούν έλεγχοι με σκοπό την ανεύρεση των παράνομων συνδέσεων με το δίκτυο Ομβρίων.

Στους παρανομούντες εκτός των άλλων συνεπειών θα επιβληθούν και πρόστιμα.