Στις 17 Δεκεμβρίου έχει προγραμματισθεί ο απολογισμός πεπραγμένων 2017 του Δήμου Μεγαρέων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες.
Ώρα  έναρξης της συνεδρίασης ώρα 20:30
Αναμένεται να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση