Σε νέο, παράλληλο με το υπάρχον, πλαίσιο χρηματοδότησης μπήκε η υπόθεση της υδροδότησης της Κινέτας με πόσιμο νερό.
Μετά από τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2016, η οποία χαρακτηρίστηκε από την αισιοδοξία της Διοίκησης του Δήμου Μεγαρέων και τον σκεπτικισμό μερίδας της αντιπολίτευσης αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ανοίξει νέο κεφάλαιο της υπόθεσης με κύριο παίκτη πλέον την ΕΥΔΑΠ στη θέση της Περιφέρειας Αττικής.

Ως τώρα η Περιφέρεια Αττικής είχε εντάξει το εν λόγω έργο στο δικό της πρόγραμμα εκτέλεσης – με οικείους πόρους και έτσι οι παράγοντες και οι κάτοικοι του Δήμου Μεγαρέων προσδοκούσαν κατά το 2017 να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού στον οικισμό και της δεξαμενής αποθήκευσης.
Η εκτέλεση του έργου για πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς, αντιπαραθέσεων και προεκλογικών δεσμεύσεων ή υποσχέσεων ενώ η Κινέτα παραμένει χωρίς δίκτυο πόσιμου νερού με ισχυρές συνέπειες στον τρόπο ζωής των κατοίκων της.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Κώστας Καράμπελας, αντί της Περιφέρειας Αττικής το έργο θα επιχειρήσει να εκτελέσει η ΕΥΔΑΠ η οποία προσδοκά να λάβει χρηματοδότηση μέσω συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο πρόκειται να προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής.

Προκειμένου να ανοίξει το κεφάλαιο συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ ο Δήμος αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

  1. Να παραδώσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στην ΕΥΔΑΠ την μελέτη κατασκευής του αγωγού και της δεξαμενής (έργο Μαρινάκη)
  2. Να μεταβιβάσει την κυριότητα, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί η δεξαμενή αποθήκευσης (η αγορά του προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του έργου)
  3. Να υδροδοτήσει τον συνοικισμό μέσω του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης – βάσει του νόμου 2744/99 το δίκτυο μπορεί να παραχωρηθεί στην ΕΥΔΑΠ όταν ολοκληρωθεί και είναι πλήρως λειτουργικό
  4. Κύριος του έργου θα είναι η ΕΥΔΑΠ
  5. Να συναφθεί σύμβαση μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και ΕΥΔΑΠ για υδροδότηση της Κινέτας μετά την ολοκλήρωση του έργου
  6. Να υποβάλλει αίτημα – ο Δήμος Μεγαρέων προς την ΕΥΔΑΠ – παράδοσης του συνόλου των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και λοιπών υποδομών  ($8, Ν2744/1999) για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

 

Ο σκεπτικισμός εκ μέρους όλων των πλευρών της αντιπολίτευσης εστιάσθηκε στο 6ο σημείο των υποχρεώσεων του Δήμου, ότι δηλαδή θα πρέπει να παραδώσει όλα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου η τελευταία να εκτελέσει το έργο.

Αντίθετα η πλειοψηφία, διά του Δημάρχου και του εισηγητή Αντιδημάρχου, διαβεβαίωσαν τους Συμβούλους ότι η πρόβλεψη της παραγράφου 6 δεν υποχρεώνει τον Δήμο να υποβάλλει αίτημα παράδοσης των δικτύων και υποδομών άμεσα. Δηλαδή η παράγραφος διέπεται από μια ασάφεια η οποία περίπου επιτρέπει στον Δήμο ακόμα και να μην υποβάλλει το επίμαχο αίτημα.

Ο κ. Σταμούλης χαρακτήρισε το περιεχόμενο της 6ης παραγράφου ως αναγκαία μεν αλλά τυπική διαδικασία και ότι το έργο της ύδρευσης της Κινέτας με πόσιμο νερό θα ολοκληρωθεί χωρίς να παραστεί ανάγκη ο Δήμος να διαπραγματευθεί τα δίκτυα και τις υποδομές.
Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι με την εν λόγω απόφαση, απεμπλέκεται η υπόθεση των χρεών του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ και ότι η θα είναι η αφετηρία για την ύδρευση και άλλων περιοχών της βόρειας πεδιάδας και του οικισμού Αλεποχώρι.

Παρά ταύτα ο Δήμαρχος προανήγγειλε ότι σύντομα πρόκειται να προγραμματισθεί συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το μέλλον της ύδρευσης και του δικτύου της καθώς και την εν τέλει παύση λειτουργίας της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Μετά την συνεδρίαση το μόνο βέβαιο είναι ότι το έργο ύδρευσης της Κινέτας κατά προτεραιότητα θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια μέσω της ΕΥΔΑΠ ενώ η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιήσει το έργο τίθεται σε εφεδρεία.
Εκ πρώτης όψεως η νέα εξέλιξη φαίνεται πιο ελκυστική εφόσον η ΕΥΔΑΠ είναι ο μοναδικός προμηθευτής του πόσιμου νερού και διαθέτει τεχνογνωσία τόσο στην προσέλκυση κοινοτικών πόρων αλλά και στην εκτέλεση έργων ύδρευσης.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ προετοιμάζεται για ιδιωτικοποίηση, προς το παρόν εξακολουθεί να αποτελεί φορέα εφαρμογής κυβερνητικής πολιτικής. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι φιλοκυβερνητική είναι ενδεχόμενο να υπάρχει ειλημμένη κυβερνητική βούληση να εκτελεσθεί το έργο μέσω της ΕΥΔΑΠ

Προς το παρόν όμως και εξ αιτίας των οικονομικών συνθηκών η εκτέλεση ενός τέτοιου έργου είναι πέραν των δυνατοτήτων του Δήμου Μεγαρέων και οι κάτοικοι της Κινέτας θα πρέπει να αναμένουν τις εξελίξεις πέραν των ορίων του Δήμου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε το προεδρείο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας με επικεφαλής τον πρόεδρο Βαγγέλη Δαλάκα καθώς και κάτοικοι του οικισμού