Σε απεργία των μελών του την 14η Δεκεμβρίου 2017 καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Μεγαρέων σε υλοποίηση της πανελλαδικής απεργίας την οποία έχει προκηρύξει η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Στα αιτήματα της απεργίας περιλαμβάνονται η απαλλαγή από τα μνημόνια, η κατοχύρωση αξιοπρεπών αποδοχών μισθών και συντάξεων, την προαγωγή της δημόσιας παιδείας και υγείας, την περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση και την προστασία του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης