Απόφαση για πρόταση για καθιέρωση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των  Δήμων Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Σαλαμίνας για τη συλλογή και επεξεργασία οργανικών αποβλήτων στα Μέγαρα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να εγκριθεί και από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια αυτών των Δήμων και είναι σύμφωνη με τον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό ο οποίος προβλέπει την ύπαρξη μιας μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στα Μέγαρα για ποσότητα 10.000 τόνων ετησίως.
Η πρόταση συνεργασίας δημιουργείται με την βεβαιότητα της προοπτικής να εγκριθεί από τον Ενιαίο Σύνδεσμο ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Ως χώρος επεξεργασίας των οργανικών προσδιορίζεται το δημοτικό εργοστάσιο επεξεργασίας κοπριάς ενώ ελπίζεται ότι θα ξεπερασθεί το ενδεχόμενο πρόβλημα εκεί ο διαχειριστής ειναι ιδιώτης.

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψήφησαν οι Α. Χοροζάνης και Ι. Μιχάλαρος, έλαβε τα εξής στοιχεία τα οποία ευνοούν τον Δήμο Μεγαρέων:

  • Η μονάδα επεξεργασίας θα επεξεργάζεται αποκλειστικά οργανικά απόβλητα
  • Η ύπαρξη της μονάδας στα μέγαρα θα δράσει αποτρεπτικά σε οποιονδήποτε προγραμματισμό για ίδρυση ΧΥΤΥ στα Μέγαρα
  • Η δημιουργία ΜΕΒΑ στα Μέγαρα θα περιορίσει το κόστος της μεταφοράς των σκουπιδιών το οποίο αυξάνεται κατά €10 ανά τόνο ενώ το 2020 θα το κόστος θα αυξηθεί με €15 ευρώ περαιτέρω
  • Το κόστος μεταφοράς αναλογικά θα μειώσει δαπάνες καυσίμων, φθορές οχημάτων και εργατοώρες
  • Ο Δήμος Μεγαρέων θα ενισχυθεί με μηχανολογικό εξοπλισμο και οχήματα μεταφοράς
  • Από την επεξεργασία μπορεί να προκύψει εδαφοβελτιωτικό (compost), κατάλληλο για χρήση στη γεωργία καθώς και σε άλλες εφαρμογές αποκατάστασης ή διαμόρφωσης τοπίων.

Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη, έχουν γίνει επαφές με τους Δήμους πέριξ των Μεγάρων σχετικά με τη συνεργασία, οι τρεις παραπάνω Δήμοι ανταποκρίθηκαν θετικά ενώ αρνητικά αποκρίθηκε ο Δήμος Ελευσίνας.