Στο Δήμο Μεγαρέων επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για το Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής αφου κανείς συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%

Για την επαναληπτική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί μόνο μεταξύ των υποψήφιων Γρηγόρη Σταμούλη και Γιάννη Μαρινάκη για το Δήμο και Γιώργου Πατούλη και Ρένας Δουρου για την Περιφέρεια Αττικής ισχύουν τα εξής:

  1. Ψηφίζουμε στα ίδια εκλογικά τμήματα όπως στις 26 Μαΐου με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντιπροσώπους.
  2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το βράδυ.
  3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν ψρειάζεται να βάλουμε σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο Σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους Δημάρχους και τους υποψήφιους Περιφερειάρχες δύο συνδυασμών οι οποίοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.
  4. Το εκλογικό υλικό είναι όμοιο με αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία και το προμηθεύουν οι υποψήφιοι.
  5. Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήματα των ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.