Μέθοδοι για την διαχείριση πτηνοτροφικών αποβλήτων πρόκειται να παρουσιασθούν σε ημερίδα την οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μεγαρέων και η δημοτική επιχείρηση ΔΕΜ Α.Ε., την Τετάρτη 9 Μαΐου 2017, ώρα 19 στο δημαρχείο.
Τίτλος της ημερίδας: «Μέθοδοι διαχείρισης Πτηνοτροφικών αποβλήτων στα Μέγαρα, η χρήση στη γεωργία»

Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της μεγάλης παραγωγής κοπριάς πτηνοτροφείων η οποία έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία και τις αρχές εδώ και δεκαετίες.

Οι εισηγητές, περισσότεροι των οποίων είναι λειτουργοί του Δημοσίου πρόκειται να αναφερθούν στην σχετική νομοθεσία, στη διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στην παραγωγή βιοαερίου και κομπόστ.Εργοστάσιο ΔΕΜ ΑΕ

Έντονη αναμένεται να είναι η παρουσία ντόπιων πτηνοτρόφων και λαχανοκηπουρών οι οποίοι συμμετέχουν ουσιαστικά στον κύκλο της παραγωγής και διαχείρισης βιοαποβλήτων.
Η παρουσία των συγκεκριμένων κοινωνικών εταίρων κρίνεται σημαντική δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παραγωγοί κοπριάς και χρήστες κοπριάς έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ακόμα και σήμερα θεωρούνται από πολλούς ως υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται στελέχη της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών επεξεργασίας πτηνοτροφικών αποβλήτων.