Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώθηκε ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017 πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Το ποσό το οποίο αναλογεί σε κάθε δικαιούχο θα κατατεθεί στον λογαριασμό τον οποίο έχει δηλώσει.