Σε εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών πλαστικών μέσων DIAXEIRISH_SYSKEYASIWN_2_550συσκευασίας φυτοφαρμάκων, ολοκληρώθηκε η δεύτερη συλλογή κενών πλαστικών μέσων  συσκευασίας φυτοφαρμάκων την 26η  Οκτωβρίου 2016.
Το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα αφορά στην ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η συλλογή των κενών συσκευασιών πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Μεγαρέων, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Στη δράση αυτή συμμετείχαν 30 παραγωγοί-χρήστες φυτοφαρμάκων οι οποίοι εφάρμοσαν την ορθή πρακτική του τριπλού ξεπλύματος των κενών πλαστικών συσκευασίας φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα να συλλεχθεί ανακυκλώσιμο υλικό καθαρού βάρους 418 κιλών.