Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει τους κατόχους αδειών επαγγελματιών πωλητών ότι, αρμόδια Αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.

Επίσης ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανοδίου και στασίμου εμπορίου οι οποίες έχουν ανανεωθεί πρέπει στο εξής να ανανεώνονται πριν λήξουν για διάστημα τριών ετών.

Η μη ανανέωση επισύρει την ανάκλησή τους

Λεπτομέρειες εδώ