Κατακυρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την μελέτη στατικής επάρκειας του 4ου  Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου €40 χιλιάδες και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Μεγαρέων.

Στον διαγωνισμό έχουν λάβει μέρος δύο εταιρείες, οι Σκάλος ΕΠΕ και Χρηστάκης Βασίλειος ενώ μειοδότης αναδείχθηκε η Σκάλος ΕΠΕ.

Η μειοδότρια εταιρεία έχει προθεσμία 20 ημέρες να υπογράψει τη σύμβαση και οφείλει να παραδώσει την μελέτη σε 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, η μελέτη θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πριν το τέλος Δεκεμβρίου ώστε να κριθεί αν χρειάζονται παρεμβάσεις στο σχολικό κτήριο και αν χρειάζονται τι είδους θα πρέπει να είναι.