Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (κινητή μονάδα Οργανισμού Δημόσιας Υγείας), πρόκειται άμεσα να διενεργήσει προληπτική διαγνωστική εξέταση (ειδικό τεστ) σε υπαλλήλους του για τον κορωνοϊό.
Το τεστ θα γίνει κυρίως σε αυτούς του υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται σε συχνότερη επαφή με τους πολίτες και ιδιαίτερα με τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένους, ασθενείς, απόρους, κλπ.).

Οι προς εξέταση ανήκουν στο προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού του Δήμου, της ΔΗΚΕΔΗΜΕ, του Ηρόδωρου κ.α.