Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη συγκροτήθηκε επιτροπή για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο οι οποίες προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 23/7 στην Κινέτα.

Η επιτροπή είναι τριμελής. Αποτελείται από δύο υπηρεσιακούς παράγοντες ενώ επικεφαλής τοποθετήθηκε ο και επικεφαλής της είναι ο κ. Ιωάννης Δήμας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος για θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται επειδή η Περιφέρεια Αττικής κήρυξε τον Δήμο Μεγαρέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και για το πραγματικό γεγονός ότι Την υπ’ αριθμ. 146513/24-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ο Δήμος Μεγαρέων κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης επειδή έχουν καεί ελαιόδεντρα και φιστικόδεντρα.

Ο Δήμος Μεγαρέων έκρινε σκόπιμη την καταγραφή τους προκειμένου να διαμορφώσει τη δική του άποψη εφόσον ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Ωστόσο η πυρκαγιά κατέκαψε καλλιέργειες μικροκαλλιεργητών και ερασιτεχνών αγροτών και ο Δήμος σκοπεύει να αναζητήσει διαφορετικές λύσεις αποζημίωσής τους.