Για την επίσκεψη στον συνοικισμό Βλυχό των Μεγάρων επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για τους τσιγγάνικους και νομαδικούς πληθυσμούς ενημερώνει τεχνικά ο Δήμος Μεγαρέων.

«Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά & Ταξιδευτών (CAHROM), μία Διακυβερνητική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκέφθηκαν τον Δήμο Μεγαρέων.
Η εν λόγω Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα από το 2005 με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών αρχικά και με εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας για θέματα Ρομά από το 2017, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Η 15η συνάντηση της ολομέλειας ήταν η πρώτη από τις δύο συνεδριάσεις του 2018 και έλαβε χώρα, μετά από πρόταση του έλληνα εκπροσώπου από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2018, στην Αθήνα.
Μία από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών απόψεων και εμπειριών των συμμετεχόντων σχετικά με τις πολιτικές των κρατών μελών και τα σχετικά μέτρα για τους Ρομά και τους Ταξιδευτές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την ένταξη των Ρομά και των Ταξιδιωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους μέλους.

Για το λόγο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά & Ταξιδευτών επισκέφθηκαν αρχικά το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, στη συνέχεια περιηγήθηκαν στον οικισμό «Βλυχός» και τέλος πήγαν στο Δημαρχείο, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος, κ. Γρ. Σταμούλης».