Ο Ηρόδωρος ανακοινώνει:

Από τις 19 Ιουνίου 2021 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ 2021 από την ΕΕΤΑΑ και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο στην δράση  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022 και καλεί τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του.

Οι γονείς με την χρήση των κωδικών TAXIS θα μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») για να συμμετέχουν.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Πολλά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με Πληροφοριακά Συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικάσε μορφή pdf.  Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3/8/2021 και ώρα 23:59.

Προς διευκόλυνση των ωφελουμένων το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγαρέων συμμετέχει για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα παρέχει τις υπηρεσίες του

  • στα Μέγαρα στον Α-Β Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελευθερίας 5 τηλ 2296023304 κ. Λαμπρινή  Ρεγκούτα και
  • στην Νέα Πέραμο στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Εμ. Θεοδωρίδη Ακρογιάλι τηλ. 2296032285 κ. Σαπφώ Δημακοπούλου.