Έως και τις 10 Αυγούστου παρατείνει τη διευρυμένη λειτουργία ορισμένων Υπηρεσιών του ο Δήμος Μεγαρέων λόγω της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στην οποία έχει κηρυχθεί εξ αιτίας της καταστρεπτικής πυρκαγιάς σε Γεράνεια και Κινέτα.

Από 07:00 έως 22:00 τις καθημερινές και τις αργίες λειτουργούν:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού
Το Γραφείο Δημάρχου