Έως την 30η Ιουλίου 2017 έχουν περιθώριο οι υδρευόμενοι του τομέα Χ2 του Δήμου Μεγαρέων να συνδεθούν με το νέο δίκτυο ύδρευσης αφού έως τότε θα λειτουργήσει το παλαιό.

Ο τομέας περικλείεται από τις οδούς:
28ης Οκτωβρίου (από διασταύρωση Μινώας έως κοιμητήριο)
Παλαιά Εθνική Οδός, η δυτική πλευρά (από κοιμητήριο έως τα φανάρια της Πάχης)
Μινώας (από τα φανάρια της Πάχης έως Πλάτωνος)
Πλάτωνος, έως Δ. Μπερδελή.
Δ. Μπερδελή, έως Θ. Τσεκέ.
Θ. Τσεκέ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών έως τη διασταύρωση της 28ης Οκτωβρίου με τη Μινώας (σίδερα)