Την σύνδεση της περιοχής Μ4 με το νέο δίκτυο ύδρευσης ανακοίνωσε ο Δήμος Μεγαρέων.
Πρόκειται για την περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς

 • 28ης Οκτωβρίου (από νεκροτεαφείο έως Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου)
 • Μιχαήλ Παπαγιάννη
 • Δημητρίου Μπερδελή
 • Μελετίου Ζαχαριά
 • Αγίας Παρασκευής
 • Θεσσαλονίκης
 • Γεωργίου Μενιδιάτη
 • Χρήστου Μωραϊτου
 • Γεωργίου Μενιδιάτη
 • Τεχνικό Λύκειο
 • Αγίου Λαυρεντίου μέχρι Φόρος

Έως 15 Μαϊου θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν συνδεθεί με το νέο δίκτυο+
Πληροφορίες: 2296081034  Α. Μουρελάτου