Εκπαιδευτικός διαγωνισμός ανακύκλωσης για τους μαθητές των σχολείων Μεγάρων και Νέας Περάμου διοργανώνεται με σκοπό τη διάδοση της ανακύκλωσης και βρίσκεται σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2018. Ισχύει έως 31 Μαΐου.
Ο Δήμος εκδηλώνει αυτήν την προσπάθεια προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική της ανακύκλωσης, η γνωριμία με τον θεσμό της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και εν τέλει η προώθηση στους κύκλους των νέων του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Ο διαγωνισμός καλεί τους μαθητές να επιστρέφουν, στο ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Πλατεία Μεγαρέων Ολυμπιονικών για ανακύκλωση μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες.
Για τους νικητές τα δώρα θα είναι διάφορα γκάτζετς της σύγχρονης τεχνολογίας.

Την διενέργεια και την επίβλεψη του διαγωνισμού έχει το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Μεγάρων.