Στην χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης καλεί τους δημότες του ο Δήμος Μεγαρέων.
Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στην πλατεία Μεγαρέων Ολυμπιονικών και ο καθένας μπορεί να εισάγει ανακυκλώσιμα υλικά και να παίρνει πόντους οι οποίοι μετατρέπονται σε χρήμα. Το χρήμα αυτό μπορεί να εισπράττεται ή να δωρίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Μεγαρέων, «είμαστε προσανατολισμένοι στην κυκλική οικονομία και στην βιώσιμη ανάπτυξης και εφαρμόζουμε το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο οποίο όλοι οι δημότες μπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας».
Και καταλήγει η ανακοίνωση «Σας περιμένουμε όλους στα Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, γιατί το περιβάλλον και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας».