Ο Δήμος Μεγαρέων, μέσω του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων, πραγματοποιεί τον  ετήσιο διαγωνισμό κήπων και μπαλκονιών με σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των δημοτών για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, των οικισμών και των περιοχών

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου  Ηλία Μουσταΐρα, «στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης της πόλης, των οικισμών και περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων, έχοντας ως στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή».

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Επιλογή και συνδυασμός του φυτικού υλικού (καταλληλότητα μεταξύ φυτών και σχέση φυτών-χώρου)
  • Αρχιτεκτονική διάταξη και πρωτοτυπία συνθέσεων
  • Υγεία και ευρωστία των φυτών
  • Συντήρηση και αρδευτικό σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δημότες οι οποίοι έχουν στις κατοικίες τους κήπο ή στολισμένο μπαλκόνι με φυτά και λουλούδια!

Για την αξιολόγηση των μπαλκονιών και των κήπων έχει συσταθεί 3μελής κριτική επιτροπή η απόφαση της οποίας θα αφορά στο 70% . Το υπόλοιπο 30% θα κριθεί με διαδικτυακή ψηφοφορία.

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 5 Απριλίου έως Παρασκευή 12 Μαϊου 2017, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου (όπου θα υπάρχουν σχετικές αιτήσεις) είτε με email στο dkmegareon@gmail.com.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22960 81632  κ. Βαρβάρα Μπερδελή.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σε χώρο ο οποίος θα ανακοινωθεί.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους::

  • Ιωαννίδου Αγάπη. Γεωπόνος , Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Μεγαρέων
  • Κόμπουλη – Νικολοπούλου Άννα. Γεωπόνος
  • Ορφανός Βαγγέλης, αρχιτέκτων Μηχανικός