Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει τους πλημμυροπαθείς της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων και Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου σχετικά με τις διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημιώσεων από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017:
Περίπτωση: Κοινωνικά βοηθήματα

Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών μέχρι 600,00€ (Δ1α/οικ. 7827/1973 (ΦΕΚ 1024/Β) και συμπληρωματική ενίσχυση μέχρι 586,94€ για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ). Ήδη ο Δήμος έχει υποβάλλει αίτημα για επιχορήγηση προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ενισχυθούν άμεσα οι πληγέντες με το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών, το οποίο και εγκρίθηκε.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πληγέντος από τις πλημμύρες στο Δήμο
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και αντίγραφο Ε2
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
 • Λογαριασμός Τραπέζης (IBAN Δικαιούχου)

Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους μέχρι 5.869,41€.
Η διαδικασία και οι προδιαγραφές υπολογισμού ενίσχυσης θα γίνουν από τον Δήμο, σύμφωνα με την Π2/οικ.2673/29-08-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185Β/2001). Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια θα καθορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και θα αποδοθεί τους δικαιούχους κατόπιν έγκρισης από τον Αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πληγέντος από τις πλημμύρες στο Δήμο
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 και αντίγραφο Ε2
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι
 • IBAN Δικαιούχου

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι πληγέντες, που έχουν υποβάλλει αιτήσεις, να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ανάλογα την περίπτωση στην οποία υπάγονται.