Ο Δήμος Μεγαρέων πήρε απόφαση με την οποία απαλλάσσει της υποχρέωσης να καταβάλουν τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω της καραντίνας του covid-19 και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι περιορισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροούν να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο Μεγαρέων, γνωστοποιώντας τους προβλεπομένους ΚΑ Δραστηριότητας, καθώς και τον αριθμό Μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ενημερωθεί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει απαλλαγή σε επόμενους λογαριασμούς.

Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.