Με πολύ ενδιαφέρον, δεκάδες κοινού παρακολούθησαν την ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την διαχείριση της κοπριάς την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Μεγαρέων την Τετάρτη 9 Μαΐου 2017.

Ο αριθμός του ακροατηρίου αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωικών αποβλήτων και εν τέλει για τον περιορισμό των επιπτώσεων τις οποίες επιφέρουν στο περιβάλλον.

Υπήρξαν δύο κατηγορίες ομιλητών. Αφενός κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών κανονισμών, αφετέρου εκπρόσωποι μονάδων επεξεργασίας κοπριάς.

Στην πρώτη κατηγορία

  • Μπούρμπου Σωσάννα, κτηνίατρος, Προϊστάμενος Υγείας των Ζώων της Περιφέρειας Αττικής
  • Αλέξανδρος Τσιάμας, Προϊστάμενος Αγροτικής Παραγωγής και Οικονομίας Περιφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής
  • Γεράσιμος Κοκμωτός, Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Περιφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής

Στη δεύτερη κατηγορία

  • Νίκος Παντελιάδης, Πρόεδρος της εταιρείας Μέγκα Έκο η οποία διαχειρίζεται το Δημοτικό Εργοστάσιο Επεξεργασίας Κοπριάς
  • Βασίλης Κόμπουλης, ιδιοκτήτης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με βιοαέριο

Στο κοινό παρευρίσκοντο εκπρόσωποι πτηνοτρόφων, κτηνοτρόφων και αγροτικών ομάδων, περιλαμβανομένων των λαχανοκηπουρών.

Τις εργασίες της ημερίδας συντόνισε ο κτηνίατρος και τέως Αντιδήμαρχος Μεγαρέων Γιάννης Δήμας.

Οι κρατικοί λειτουργοί ανέλυσαν το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαχείριση της κοπριάς η οποία παράγεται από πτηνά και ζώα, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών για την διάθεσή της και τι προβλέπεται από πλευράς ποινών στους παραβάτες.

Οι ομιλίες των κρατικών λειτουργών ξεκαθάρισαν ακόμα περισσότερο τα ισχύοντα ενώ θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ως εκπρόσωποι του Κράτους βρίσκονται με το μέρος των εμπλεκομένων στη διαχείριση της κοπριάς και δεν επιθυμούν να λειτουργούν ως κατασταλτικοί αλλά ως συμβουλευτικοί Οργανισμοί.

Εκ μέρους των κ.κ. Παντελιάδη και Κόμπουλη έγινε φανερό ότι οι εγκαταστάσεις τους λειτουργούν θετικά προς την απορρόφηση της παραγόμενης κοπριάς και πως τα οφέλη στο περιβάλλον, τα οποία προκύπτουν, είναι πολλαπλά.

Οι εν λόγω δύο μονάδες διαθέτουν δυναμικό επεξεργασίας το οποίο έχει τις δυνατότητες να διαχειρίζεται μεγαλύτερες ποσότητες κοπριάς και εξέφρασαν την ευχή ότι ακόμα περισσότεροι πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι θα καταφεύγουν στις υπηρεσίες τους.

Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την ημερίδα είναι ότι στο σύγχρονο περιβάλλον και με την πρόοδο των επιστημών, τα παραγόμενα απόβλητα μπορούν να γίνονται αντικείμενα επεξεργασίας ώστε από αυτά να  προκύπτουν νέα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον είτε ενεργειακά είτε για πολλές άλλες χρήσεις.

Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να διαμορφωθεί μια αντίστοιχη αντίληψη εκ μέρους των παραγωγών κοπριάς αλλά και αυτών οι οποίοι παραδοσιακά την χρησιμοποιούν ώστε αφενός να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, αφετέρου να δημιουργείται προστιθέμενη αξία μέσω των παραγομένων υποπροϊόντων.