Δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Δήμος Μεγαρέων στην εξασφάλιση χορηγιών προκειμένου να στηριχθεί και να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας στο λιμάνι της Νέας Περάμου (κούλουμα) υποχρεώθηκε να καταβάλλει ποσό 1350 ευρώ.
Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στο εν λόγω γεγονός εφόσον ο κ. Σταμούλης κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου της θητείας του εύρισκε πρόθυμους χορηγούς να στηρίζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Όχι μόνο αυτό αλλά τότε εξέφραζε προς κάθε κατεύθυνση την ικανοποίησή του για άσκηση πολιτικής – προτύπου η οποία δεν επιβάρυνε τα ταμεία του Δήμου.

Τώρα είτε λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και της αυξανόμενης αδυναμίας των εν δυνάμει χορηγών είτε διότι δεν εισακούγονται οι «διπλωματικές πιέσεις» του Δήμου φαίνεται ότι η περίοδος των φιλοφρονήσεων έχει παρέλθει.

Με παρελθόν στο οποίο ο κ. Σταμούλης υπήρξε φανατικός κήρυκας της οικονομίας, τώρα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πώς εκλαμβάνει την εκταμίευση 1350 ευρώ για τα κούλουμα;

Και ταυτόχρονα, στο κλίμα της πολιτικής του Δημάρχου, ανακύπτει το ερώτημα «Είναι αναγκαίο να ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ για γαστρονομία;»