Στο πλαίσιο των νέων μέτρων προστασίας από τον covid-19 αλλάζει ο τρόπος συναλλαγής του Δήμου Μεγαρέων με το κοινό.
Εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά και αυτά με ραντεβου.

Ο εν λόγω τρόπος λειτουργίας ισχυεί, προς το παρόν, έως και τις 4 Οκτωβρίου. 

Το προσωπικό του Δήμου Θα  εξυπηρετεί τους πολίτες, οι οποίοι θα προσέρχονται κατόπιν ραντεβού  το αργότερο έως τις 14.00.

Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας. Εξαιρούνται  όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) Ευρώ.

Οι πολίτες, που επιθυμούν οπωσδήποτε να προσέλθουν αυτοπροσώπως στις Δημοτικές Υπηρεσίες, μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Γραφείο Δημάρχου: 22960 81841
 • Πρωτόκολλο: 22960 81007
 • Οικονομικές Υπηρεσίες: Εξοδα 22960 82871
 • Οικονομικές Υπηρεσίες: Εσοδα 22960 82933
 • Ταμειακή Υπηρεσία: 22960 81909 – 22960 81513
 • Δημοτολόγιο: 22960 81050
 • Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών & Υπηρεσιών δόμησης: 22960 81016 – 22960 80019
 • Κοινωνική Υπηρεσία & Κέντρο Κοινότητας: 22960 26862
 • Διεύθυνση Καθαριότητας: 22960 82375 – 22960 21484
 • ΟΓΑ: 22963 20161
 • ΔΕΥΑΜ: 22960 82894 – 22960 82906
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη: 22963 00544
 • ΔΗΚΕΔΗΜΕ: 22960 89121 – 22960 82747
 • ΗΡΟΔΩΡΟΣ: 22960 22161
 • ΚΕΠ Μεγάρων: 22960 83270
 • ΚΕΠ Νέας Περάμου: 22960 35262
 • Βυζάντειο Ωδείο:Μέγαρα 00421-Νέα Πέραμος:22960 32509
 • Νέα Πέραμος: 22960 32640
 • Κινέτα: 22960 65487