Ακυρώνεται η διεξαγωγή του σεμιναρίου με θέμα τη χρήση των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο είχε προγραμματισθεί στον Δήμο Μεγαρέων, την  Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με τον Δήμο η ακύρωση οφείλεται σε προβλήματα του φορέα υλοποίησης ΑΜΚΕ iDialogue