Σε μια από τα ίδια εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων της 14/1/2016 αναφορικά με την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα αφού κατά την συζήτησή του παρευρίσκοντο 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι ενώ ο επιτυχημένος υποψήφιος χρειάζεται να λάβει τουλάχιστον 22 ψήφους.
Νέο στοιχείο το οποίο προέκυψε ήταν η υποψηφιότητα μιας υποψήφιας πλέον των ιδίων υποψηφίων οι οποίοι είχαν θέσει υποψηφιότητα κατά τις πέντε προηγούμενες ατελέσφορες διαδικασίες δηλαδή των Λουκίας Μαστρανδρίκου, Γεωργίας Μουρτζούκου, Πηνελόπης Μουρτζούκου, Αικατερίνης-Ιωάννας  Σταμπόλα, Γεωργίου Σχινά, Γεωργίου Ηλία και Δημήτρη Χατζήνα.
Ήταν η δικηγόρος Δήμητρα Παπαγιάννη.

Την ώρα κατά την οποία πρόκειτο να αρχίσει η συζήτηση του θέματος παρευρίσκονταν 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι, είχαν αποχωρήσει 5 από την αρχή της συνεδρίασης τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης.
Ο Δήμαρχος παρουσίασε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο οι ως τώρα συνεδριάσεις και οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης είναι σύμφωνες με τον νόμο και καμία τους δεν είναι παράτυπη ή παράνομη «κατά τις ανεύθυνες περί του αντιθέτου διαδόσεις» συμπλήρως.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής του «Τώρα» Γιώργος Μπερδελής και αφού κατήγγειλε τον Δήμαρχο ότι ουσιαστικά δεν επιθυμεί την εκλογή Συμπαραστάτη αποχώρησε από τη διαδικασία καταγγέλλοντάς την ως προσχηματική και παρωδία.
Μαζί του αποχώρησε ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αντώνης Χοροζάνης ο οποίος επίσης αποχώρησε κάνοντας την ακόλουθη δήλωση: «Από της εφαρμογής του Καλλικράτη, η Λαϊκή Συσπείρωση έχει εκφράσει την αντίθεσή της προς τον θεσμό του Συμπαραστάτη. Δεν συντρέχει λοιπόν λόγος να πάρουμε μέρος στη διαδικασία και αποχωρούμε»
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Λέλης ο οποίος δήλωσε: «Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 5 ψηφοφορίες οι οποίες απέβησαν άκαρπες επειδή η διοίκηση δεν επιθυμεί την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Επειδή εξευτελίζεται ο θεσμός δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε διαδικασία παρωδία»

Επίσης τον λόγο έλαβε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Κλεάνθης Βαρελάς ο οποίος δήλωσε «Η επανάληψη της διαδικασίας ευτελίζει τον θεσμό ο οποίος είναι θεμελιώδης στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όσο η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται, τόσο ο θεσμός θα ευτελίζεται στον Δήμο Μεγαρέων»¨

Τέλος τον λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Πιλίλης ο οποίος αναφερόμενος στις δηλώσεις του Δημάρχου ότι δεν μπορεί να επιβάλλει στου Συμβούλους την εκλογή συγκεκριμένου ατόμου ως συμπαραστάτη είπε: «Έχω μιλήσει σε όλες τις συνεδριάσεις για την επιλογή Συμπαραστάτη. Η πολυφωνία στη διοίκηση έχει εντοπισθεί σε αυτό το θέμα».
Αποδίδοντας έτσι δόλια πρόθεση στη Διοίκηση όπου σε όλα τα θέματα η ψήφος των συμβούλων της πλειοψηφίας είναι συμπαγής.