Τον απολογισμό πεπραγμένων του έτους 2016 κάνει η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων την Τρίτη 4 Ιουλίου, ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου