Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την Τρίτη 22/8/2017, ώρα 09:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί κυκλοφοριακής ρύθμισης και διαπλάτυνσης πεζοδρομίων επί της οδού Ιωακείμ Καραγιώργη στη Νέα Πέραμο του Δήμου Μεγαρέων
  2. Περί Κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» Δήμου Μεγαρέων