Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Μεγαρέων διοργανώνει σεμινάριο για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Ο Κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών»

Εισηγήτρια η Σχολική Σύμβουλος κ. Βάνα Νίκα.
Τόπος: Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία: 21/11/2016
Ώρα: 18:00
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συγκεντρώνονται είδη ρουχισμού, παιχνίδια, τρόφιμα και είδη σχολικού υλικού για την ενίσχυση ατόμων που χρήζουν ανάγκης.