Από τον Δήμο Μεγαρέων ανακοινώνεται στους παραγωγούς –χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 από τις 10.00 έως τις 13.00 θα πραγματοποιηθεί συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων:

  1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
  2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.
  3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά του ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.
  4. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες χωρίς πώματα στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής που διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης  φυτοφαρμάκων.
  5. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.
  6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος.
  7. Παραδώστε τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον Δήμο κατόπιν ανακοίνωσης.