Με πρώτο και πολύ σημαντικό θέμα την σύνταξη όρων της δημοπρασίας του έργου κατασκευής του παρκέ στο κλειστό νοτίου τομέα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «Κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή ΜΕΛΙ ΜεγάρωνΚατασκευή νέου παρκέ».
  2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου στον Κ.Χ. 256 του οικισμού Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και κατακύρωση για την «Εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 148 της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μεγαρέων».
  4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του Συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας»
  5. Αποδοχή δωρεάς από την «Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος», ποσού € 200.000 για την απόδοσή τους κατά προτεραιότητα, σε οικογένειες που καταστράφηκε η πρώτη κατοικία τους.
  6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 338/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των Μεγάρων», 2η Φάση Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και έκδοση μια απόφασης για την έγκριση και των δύο πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 11810/25-6-2018.
  7. Περί παραίτησης ή μη, από την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης, για τις υπ’ αριθ. 2338/2018 και 2339/2018 αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προσφυγές της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ο.Ε.».
  8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση «ΠΕΡ. ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική εταιρεία», κατά του Δήμου Μεγαρέων με ΓΑΚ 60430 και 60431/2018, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης.