Ο Δήμος Ελευσίνας ενημερώνει τους δημότες του ότι επέβαλε πρόστιμο για ρίψη μπάζων σε δημόσιο χώρο.
Καλό είναι να παραδειγματιστεί ο Δήμος Μεγαρέων και να αρχίσει να επιβάλει πρόστιμα σε ασυνείδητος ρυπαίνοντες.

«Ο Δήμος Ελευσίνας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, επέβαλε πρόστιμο σε παραβάτη που ανεξέλεγκτα εναπόθεσε μπάζα σε δημόσιο χώρο.
Σκοπός του πρόστιμου δεν είναι η τιμωρία κανενός, αλλά η συμμόρφωση όλων μας στους κανόνες που θεσπίζουν συντεταγμένα όργανα του Δήμου για τη διασφάλιση κοινωνικών αγαθών, όπως είναι η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε παραβάσεις θεμάτων καθαριότητας, ενώ από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε, ώστε η Ελευσίνα και η Μαγούλα να είναι καθαρές».