Απολογισμό πεπραγμένων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων,  για το διάστημα από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 έως 31ης  Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης και οι αξιωματούχοι της Διοίκησής του σε ειδική συνεδρίαση την 30η Ιουνίου 2106Γρηγόρης Σταμούλης

Ήταν μια διαδικασία η οποία είχε μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν απαιτείτο κανενός είδους έγκριση και γι’ αυτό τον λόγο η συζήτηση έγινε σε χαμηλούς τόνους και μάλιστα με απουσία τεσσάρων Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης, δηλαδή των Κλεάνθη Βαρελά, Σωτήρη Πιλίλη, Λευτέρη Παπαλευθέρη και Πένης Γρίβα.

Η πολιτική αστάθεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα του απολογισμού, η περικοπή των επιχορηγήσεων από το κράτος σταδιακά σε ποσοστό 65% και περίοδος προσαρμογής ήταν τρεις βασικοί λόγοι οι οποίοι δεν επέτρεψαν στην Διοίκηση να πράξει όσα θα ήθελε.
Οι τρεις αυτές παράμετροι αντιμετωπίστηκαν με τρία «αντίμετρα»

  • Τον περιορισμό των δαπανών
  • Την αύξηση των ανταποδοτικών εσόδων
  • Τον εθελοντισμό

Ο κ. Σταμούλης ξεκίνησε τον απολογισμό του με την παραδοχή ότι ο Δήμος βρισκόταν στα όρια της χρεοκοπίας κατά την ανάληψη όπως αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες τις οποίες είχε δημοσιεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών με συνολικό ύψος υποχρεώσεων €23 εκατομμύρια.

Οι πρώτες δράσεις τις οποίες ανέλαβε ήταν η αποκατάσταση του συστήματος καθαριότητας και η εξασφάλιση της μισθοδοσίας του προσωπικό, γεγονός το οποίο έφερε ηρεμία μεταξύ των εργαζομένων.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Σταμούλης στην καταβολή προς τις σχολικές επιτροπές όλων των χρημάτων τα οποία επιχορηγούνται στον Δήμο γι’ αυτό το σκοπό και μάλιστα «στην ώρα τους»
Ανέφερε ότι παρέλαβε προβλήματα μετρητών σε μια από τις Σχολικές ως εξής

  • Υπεξαίρεση €104 χιλιάδων
  • €252 χιλιάδες κατάσχεση από το ταμείο, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί
  • Έλλειμμα €200 χιλ.

Και τα τρία θέματα έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη

Η μείωση των χρηματοδοτήσεων έχει καλυφθεί με αύξηση των εσόδων γεγονός το οποίο προκύπτει από την πίεση η οποία ασκείται στους οφειλέτες να πληρώνουν έστω και μέρος από τα χρέη τους.

Η απορροφητικότητα πόρων για τα συνεχιζόμενα έργα είναι αυξημένη, ενδεικτικό ότι τα έργα προχωρούν.
Επίσης αναφορά έγινε στο νοικοκύρεμα, όπως το χαρακτήρισε, των αθλητικών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του δημοτικού website

Ο απολογισμός συνεχίστηκε με πολλά άυλα πεπραγμένα όπως αθλητισμός, πολιτισμός και διαφήμιση και εκτάθηκε ακόμα και σε έργα τα οποία δεν τα κάνει ο Δήμος αλλά η περιφέρεια.
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του δημάρχου σε ζητήματα επιδιώκεται να γίνουν όπως το νερό στην Κινέτα και στο Αλεποχώρι, την μείωση των εισιτηρίων του προαστιακού, αδελφοποίηση με την Κωνσταντινούπολη.

Σειρά αΰλων δράσεων:
Μεγάρων Γή στο Σύνταγμα, Αγώνας δρόμου Λιμένων Νέας Περάμου – Πάχης, Λαογραφικό Ιστορικό και Φωτογραφικός Αρχείο, Ενημερωτική και Μορφωτική Λέσχη, Ώρα του Δημότη, διαμόρφωση πολλών επί μέρους κανονισμών λειτουργίας, δίαθλο, τρ΄΄ιαθλο, ΚΔΑΠ και διάφορα μικροέργα.

Ιδιαίτερα ο κ. Σταμούλης υποστήριξε ότι η σωρεία των μικροέργων τα οποία επετέλεσε η διοίκησή του μπορεί να είναι μικρά αλλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει εύκολα αλλά χρόνιζαν.

Τον απολογισμό του Δημάρχου συμπλήρωσαν οι Αντιδήμαρχοι και άλλοι αξιωματούχοι αλλά ο Δήμαρχος είχε καλύψει όλους τους τομείς.

Στις τοποθετήσεις τους οι επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης αντέκρουσαν με σειρά επιχειρημάτων επισημαίνοντας ότι ο κ. Σταμούλης εμφανίζεται ως απλός διαχειριστής και όχι οραματιστής (Γ. Μπερδελής)  και ότι η αναφορά του στα πεπραγμένα ήταν μεγαλύτερη στο μέλλον παρά στο παρελθόν (Γ. Μαρινάκης)