Κριτική επί του Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Μεγαρέων, ο οποίος εγκρίθηκε από τη μειοψηφία των 11 μελών της Διοίκησης και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία των 22 μελών όλων των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων, επιχειρεί με άρθρο του ο Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού Τώρα, Δημήτρης Γεωργακής.
Επισημαίνει ότι ο φετινός Προϋπολογισμός ήλθε προς συζήτηση με καθυστέρηση και αποδίδει το γεγονός την αδυναμία της διοίκησης Σταμούλη να τον σχεδιάσει.

Επισημαίνει την αδυναμία του Δήμου να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα, (τουλάχιστον έτσι φαίνεται) δηλαδή μισθούς, εισφορές, αμοιβές αιρέτών, επιχορηγήσεις στα Νομικά του Πρόσωπα αφού προϋπολογίζονται έσοδα 10.000.000€ έσοδα, ενώ τα λειτουργικά έξοδά του ανέρχονται σε 15.800.000€.
Παρατηρεί επίσης αδυναμία να εισπράξει παλαιές οφειλές οι οποίες φτάνουν τα €8,8 από τις οποίες εισπράττει περίπου 400 ως 500 χιλιάδες ετησίως, ποσοστό δηλαδή 5%.

Έπειτα, ο δήμος έχει συσσωρεύσει ανεξόφλητες οφειλές από όλα τα παρελθόντα έτη που φτάνουν τα 8.800.000€. Από αυτά κάθε χρόνο εισπράττει μόνο το 5% αυτών (περίπου 400.000 – 450.000€) ενώ αυξάνονται συνεχώς κάθε χρόνο. Αντί λοιπόν να μειώνεται το ποσό αυτό, συνεχώς παρατηρείται αδυναμία είσπραξής του. Ταυτόχρονα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια να αναλυθεί το ποσό αυτό(ποιοι το οφείλουν, για πόσο καιρό κλπ), έτσι ώστε να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες είσπραξής του.

Γενικά ο κ. Γεωργακής παρατηρεί ότι ο Δήμος Μεγαρέων βρίσκεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση λειτουργίας τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς παροχής των βασικών αγαθών στους δημότες του όπως είναι η καθαριότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα.

Αναρωτιέται: “Αν δεν έχουμε τα βασικά, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη;”
“Αν ο δήμος βαδίζει οικονομικά σε τεντωμένο σχοινί, ακόμα και μετά την οικονομική κρίση, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για καλύτερες ημέρες;”

Όλα τα παραπάνω δείχνουν μια απόλυτα επικίνδυνη κατάσταση λειτουργίας του δήμου, τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς παροχής των βασικών αγαθών στους δημότες του, όπως είναι η καθαριότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα.

Αν δεν έχουμε τα βασικά, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη; 

Αν ο δήμος βαδίζει οικονομικά σε τεντωμένο σχοινί, ακόμα και μετά την οικονομική κρίση, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για καλύτερες ημέρες;  

Τέλος καλεί τη διοίκηση να ζητήσει τη βοήθεια της αντιποπλίτευσης και να μην κρύβεται πίσω από τις δυνατότητες του νόμου να περνάει, έστω και μειοψηφικά, τον προϋπολογισμό, και να μην τον αντιμετωπίζει ως κάτι το οποίο αφορά μόνο την Οικονομική Υπηρεσία.

Διαβάστε εδώ το άρθρο.