Με συμπληρωματική ανακοίνωση η Λαϊκή Συσπείρωση Μεγαρέων επανέρχεται στο θέμα της δυσοσμίας, όπως το ανέδειξε, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Megara Resins.
Η ΛΣΜ εμμένει στην άποψη και διευκρινίζει ότι σκοπός των δημοσίων ερωτήσεων είναι να απαντήσουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ότι δεν βλάπτεται το περιβάλλον από τη λειτουργία της εν λόγω βιομηχανίας, ότι όλα είναι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες και ότι δεν απευθύνεται καμία κατηγορία εις βάρος της εταιρείας.
Με την ανακοίνωση καλείται η τοπική κοινωνία να αγωνιστεί για καθαρό και αβλαβές περιβάλλον.

Διαβάστε εδώ την δεύτερη ανακοίνωση της ΛΣΜ

Στο θέμα επανέρχεται και η εταιρεία Megara Resins η οποία με δεύτερη ανακοίνωσή της τοποθετείται δημόσια θεωρώντας τις αναφορές της Λαϊκής Συσπείρωσης ως εχθρικές προς αυτήν ενέργειες και δηλώνει ότι για την προστασία της θα χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας.

«Το τελευταίο διάστημα, η «Λαϊκή Συσπείρωση Μεγαρέων» και ειδικότερα ο δημοτικός σύμβουλος αυτής κ. Χοροζάνης, έχουν προβεί σε μία άνευ προηγουμένου στοχοποίηση της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε.» και των μετόχων αυτής. Με το πρόσχημα του «ενδιαφέροντος» για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, έφτασαν στο σημείο, να κατηγορήσουν, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματισμό.

Για τις ενέργειές τους αυτές, οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον των αρμοδίων αρχών, αφού η υπόθεση έχει πλέον πάρει το δρόμο της ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Επειδή όμως, ο λίβελλος συνεχίζεται, με νέες ανακοινώσεις της ανωτέρω παράταξης στον τοπικό τύπο, καλώντας την εταιρεία να δημοσιεύσει (!!!) τα αποτελέσματα των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ή να διενεργήσει νέο έλεγχο παρουσία των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, επιθυμούμε να ενημερώσουμε (για τελευταία φορά) ότι η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται σε ένα ευνομούμενο και οργανωμένο κράτος, το οποίο έχει σαφέστατα καθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας για τις κάθε είδους βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία μας λειτουργεί επί σειρά δεκαετιών σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό και ελέγχεται συνεχώς, από τους αρμόδιους για το σκοπό αυτό φορείς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, βρίσκονται στην κατοχή των φορέων αυτών, που είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να τα έχουν, και προφανέστατα δεν αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης παρά μόνο στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Προφανέστατα, κάθε πολίτης, έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ελέγξει ενώπιον των ανωτέρω κρατικών αρχών τη νομιμότητα της λειτουργίας μας, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες».