Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής σχετικά με την εξέταση της δυνατότητας μεταβολής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, τον ορισμό προσφορών ανά διετία και τις επιπρόσθετες Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας των άρθρων 15 και 16 του ν. 4177/2013 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

Κατόπιν όσων παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη της 6ης Μαρτίου και των έγγραφων τοποθετήσεων και προτάσεων, θα επανεξεταστεί η συγκεκριμένη δυνατότητα τον Νοέμβριου του 2017 για εφαρμογή το έτος 2018.

Ως εκ τούτου, για το 2017 δεν επέρχεται κάποια μεταβολή στις χρονικές περιόδους των ενδιάμεσων εκπτώσεων και ισχύουν όσα ο νόμος ορίζει.