Διαφάνεια, όχι σπουδή  και, κυρίως, την διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, εν όψει της επικείμενης παραχώρησης του επιπλέον 16% του μετοχικού κεφαλαίου  του ΟΛΠ στην Cosco, ζητάει από την Κυβέρνηση, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Μέλη του ΒΕΠ  αποτελούν στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, η λειτουργία των οποίων εξαρτάται από την πρόοδο των δεσμευτικών, από τη Σύμβαση Παραχώρησης, επενδύσεων από μέρους της COSCO.

Λαμβάνοντας υπόψη την γενική οικονομική κατάσταση,  αλλά και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, που καλούνται να λειτουργήσουν  στο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στους χώρους που δραστηριοποιούνται, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης -Ντόζας, απευθυνόμενος στους αρμόδιους φορείς, τονίζει ότι πρέπει να γίνουν όλα με τρόπο διαφανή και αφού ληφθούν οι εγγυήσεις ότι ο επενδυτής/Cosco θα εκπληρώσει πλήρως τις ανειλημμένες, από τη Σύμβαση Παραχώρησης, υποχρεωτικές δεσμεύσεις του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., με αφορμή το θέμα της παραχώρησης του επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ, που είναι πλέον «προ των πυλών», καλεί και τους αρμόδιους της Cosco να συνεργαστούν ουσιαστικότερα με τις Δημοτικές Αρχές και τα Επιμελητήρια, προκειμένου να προκύψουν κοινής αποδοχής λύσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος και να αποφευχθεί η περαιτέρω συσσώρευση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.