Απόφαση κατά πλειοψηφία έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων για τη λήψη δανείου ύψους €1.400.000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείων και ελάφρυνση της ετήσιας επιβάρυνσης από τοκοχρεολύσια.
Ο Δήμος αναλαμβάνει αυτήν την πρωτοβουλία προκειμένου να συγκεντρωθούν σε ένα διάσπαρτα δάνεια τα οποία είχαν ληφθεί κατά το διάστημα από 2003 έως 2009 με επιτόκιο έως και 8%.
Σύμφωνα με τον εισηγητή Ιερόθεο Πολυχρόνη η συγκέντρωση αριθμού δανείων σε ένα και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής θα έχει δύο οφέλη.
Πρώτον τον περιορισμό των της ετήσιας δόσης από €211.000 σε €124.000 και βελτίωση της ρευστότητας και δεύτερον την δυνατότητα για καλύτερο προγραμματισμό.
Το επιτόκιο θα είναι 4,3%. Το δάνειο θα αποτελείται από δύο υποδάνεια. Το ένα θα αφορά λειτουργικές δαπάνες και θα έχει διάρκεια 15 έτη και το άλλο θα αφορά επενδυτικές δαπάνες και θα έχει διάρκεια 20 έτη.
Η συνολική επιβάρυνση του Δήμου θα είναι €200 χιλιάδες έως την λήξη.

Η κ. Πολυχρόνης υποστήριξε ότι η εν λόγω πρόταση της πλειοψηφίας αποτελεί τμήμα της οικονομικής στρατηγικής της Διοίκησης Σταμούλη.

Διαφωνία εξέφρασε ο τέως Δήμαρχος Γιάννης Μαρινάκης υποστηρίζοντας ότι η τελική επιβάρυνση του Δήμου από δάνεια θα είναι της τάξης των €800 χιλιάδων.

Διαφωνία εξέφρασε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αντώνης Χοροζάνης ο οποίος αφενός δεν συμφώνησε με την επιχειρηματολογία του κ. Πολυχρόνη ενώ επί πλέον αναφέρθηκε στις σκληρές εξασφαλίσεις τις οποίες επιβάλλει το ΤΠΚΔ.
Σε πολιτικό επίπεδο, τοποθετούμενος ο κ. Χοροζάνης, τόνισε με έμφαση ότι ο Δήμος δεν πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία να διαπραγματεύεται τις χρηματοδοτήσεις του με όρους αγοράς εφόσον είναι κρατικός φορέας. «Ο Δήμος δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση», είπε χαρακτηριστικά.
Τόνισε μάλιστα μετ’ επιτάσεως ότι το κράτος οφείλει να καλύψει όλες τις δανειακές υποχρεώσεις των Δήμων με δικούς του πόρους.

Αντιρρήσεις εξέφρασε επίσης και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Λέλης σχετικά με το ύψος των επιβαρύνσεων και τον διαχωρισμό του δανείου σε δύο υποδάνεια.