Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσε η οποία περιλαμβάνει ομιλία με ο μιλητή τον αρχιμανδρίτη Ανδρέα Κονάνο διοργανώνουν τα 1ο και 2ο Γυμνάσια Μεγάρων την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου.

Στο Λεμιράζ, ώρα 18:00