Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

19/2, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 19/2/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

3/2, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), την 3/2/2015 ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Δήμος Μεγαρέων

27/1, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/1/2015, ώρα 09:30  Ημερήσια διάταξη Διενέργεια της δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Επί του αποτελέσματος της...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

15/1, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)την 15/1/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση σκοπιμότητας και...
Δήμος Μεγαρέων

13/1, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 13/1/2015, ώρα 09:30  Ημερήσια διάταξη Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

8/1, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 8/1/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση πρακτικών...