Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

10/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβοόυλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 10/3/2015, ώρα...
Δήμος Μεγαρέων

10/3, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων, την 10/3/2015, ώρα 09:00 Ημερήσια διάταξη Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014 Διάθεση πίστωσης για την...

9/3, συνεδριαζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Συνεδριάζει τη 9/3/2015, ώρα 10:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Ενδεικτική ημερήσια διάταξη Προετοιμασία συνάντησης της ΚΕΔΕ με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

5/3, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)πρόκειται Πέμπτη 5 Μαρτίου...
Δήμος Μεγαρέων

4/3, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 04/03/2015, ώρα 20:30 Ημερήσια διάταξη Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ 6/15 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ ΗΡΟΔΩΡΟΣ περί...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

19/2, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 19/2/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

3/2, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), την 3/2/2015 ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση...
Δήμος Μεγαρέων

27/1, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/1/2015, ώρα 09:30  Ημερήσια διάταξη Διενέργεια της δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Επί του αποτελέσματος της...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

15/1, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)την 15/1/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Έγκριση σκοπιμότητας και...
Δήμος Μεγαρέων

13/1, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 13/1/2015, ώρα 09:30  Ημερήσια διάταξη Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

8/1, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 8/1/2015, ώρα 15:30 Ημερήσια διάταξη Επικύρωση πρακτικών...